Forstverwaltung

Unsere Tätigkeit

 

Die Gesselschaft Colloredo-Mannsfeld bewirtschaftet das Eigentum vom Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld augrund des geschlossenen Pachtvertrags. 17 189 ha Waldbestände pflegen fünf Forstreviere (Zentren der Forstproduktion) im Rahmen drei Forstwirtschaftseinheiten (LHC).

LHC JCM Zbiroh (12 380 ha) umfasst Forstreviere Vlastec, Trhoň und Lhota. LHC JCM Dobříš (4 520 ha) bewirtschaftet Forstrevier Svatá Anna. Die dritte Forstwirtschaftseinheit ist LHC Terešov (289 ha), die zum Vermögen im Oktober 2020 angeschlossen wurde und das selbstständige Forstrevier bildet.

Forstwirtschaft Svatá Anna

Název polesí je odvozen od kapličky „U Svaté Anny“, stojící u cesty mezi Dobříší a Rosovicemi, v jejíž blízkosti je sídlo polesí. Polesí Svatá Anna je územně odděleno od většinové, zbirožské části lesní správy a hospodaří na samostatném lesním hospodářském celku. Většina území polesí se nachází severozápadně od města Dobříš, kde je součástí rozsáhlých brdských lesů. Další část lesů pak obklopuje zámecký anglický park zámku Dobříš a jejich jihovýchodní výběžek se rozkládá až k vesničce Kozí Hory nedaleko Nového Knína.

Celková výměra polesí je přibližně 4520 ha. Pozemky polesí se nacházejí zejména na katastrálních území města Dobříš a obcí Rosovice, Buková, Kozí Hory a Stará Huť. Nejvyššími body jsou vrcholy kopců Studený vrch (660 m n. m.), Hradec (648 m n. m.) a Roudný (637 m n. m.)

Téměř celé polesí patří do přírodní lesní oblasti 7- Brdská vrchovina a menší část do přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská pahorkatina. Na území polesí Svatá Anna převažují stejnověké smrkové porosty založené po mniškové kalamitě ve dvacátých letech minulého století. Cílem lesnického hospodaření v těchto porostech je zvýšení podílu melioračních dřevin, podpora přirozené obnovy a zajištění stability lesa. Listnaté lesy jsou zastoupeny především dubem a habrem (v nižších polohách) a bukem. Zajímavostí je Přírodní rezervace Hradec s výskytem starých bukových porostů. Významně zastoupena je i borovice.

Forstwirtschaft Svatá Anna

KONTAKTE

Karel Vajs

Forstrevierleiter

Adresse: Polesí Svatá Anna 300, 263 01 Dobříš
Telefon: +420 318 521 184
Mobil: +420 724 364 471

Forstabteilungen 01 Jelení Palouky

Förster: Jiří Hejduk

Telefon: +420 311 583 003
Mobil: +420 724 255 865

Forstabteilungen 02 Buková

Förster: Václav Procházka

Telefon: +420 318 586 358
Mobil: +420 724 259 516

Forstabteilungen 03 Baba

Förster: Ing. Martin Zelenka

Mobil: +420 732 105 667

Forstrevier Vlastec

Das Forstrevier Vlastec erstreckt sich auf 4 391 ha nördlich von Zbiroh. Sein Umfang ist von Gemeinden Žebrák, Hředle, Knížkovice, Kublov, Podmokly, Ostrovec, Lhotka, Drahoňův Ujezd, Jablečno, Líšná, Týček und Drozdov begrenzt.
Die Seehöhe ist von 300 m (das Tal von Zbirožský Bach) bis 617 m (Těchovín) über dem Meeresspiegel.

Das gesamte Forstrevier gehört zum Waldgebiet 8 – Křivoklátsko und ist vom Großteil der Bestandteil vom Naturschutzgebiet CHKO Křivoklátsko. Von der Gesamtfläche des Forstreviers gehören zu der Zone 1- 1 093 ha und ihr Bestandteil ist auch die Genbasis von Buche und Eiche (392 ha), das Nationale Naturreservat Kohoutov (30 ha) und das Naturreservat Lípa (25 ha). Der große Teil des Gebiets ist der Bestandteil vom Forstpark Křivoklátsko.

Die Forstrevierswirtschaft wird durch die Unterstützung standortlich geeigneten meliorativen und befestigenden Holzgewächsen, die Ausnutzung des natürlichen Wiederaufbaus und die gefühlvolle Wiederherstellung von Waldbeständen gekennzeichnet.

Forstrevier Vlastec

KONTAKTE

Ing. Vladimír Čížek

Forstrevierleiter

Adresse: Vlastec 24, 338 08 Zbiroh
Telefon: +420 371 794 547
Mobil: +420 602 691 890

Forstabteilungen 01 Křižovatky

Förster: Tomáš Rejšek

Telefon: +420 378 605 509
Mobil: +420 739 566 553

Forstabteilungen 02 Kohoutov

Förster: Milan Ineman

Mobil: +420 739 413 558

Forstabteilungen 03 Ostrovec

Förster: Jiří Tláskal

Mobil: +420 724 264 527

Forstabteilungen 04 Hředle

Förster: Ing. Lenka Zusková

Mobil: +420 739 413 572

Forstrevier Trhoň

Forstrevier Trhoň erstreckt sich auf 4 177 ha nordöstlich von Rokycany und sein Umfang ist von Gemeinden Volduchy, Těškov, Mýto, Kařez, Jivina, Olešná, Strašice, Dobřív, Hůrky und Svojkovice begrenzt.

Die Seehöhe ist von 400 m (Svojkovice) bis 624 m (Trhoň) über dem Meeresspiegel.

Das überwiegende Holzgewächs in Waldbeständen ist die Fichte auf den Standorten die vom Wasser beeinflusst sind. Das charakteristische Merkmal der Waldbestände an diesen Standorten ist die herabgesetzte Stabilität gegen den zerstörenden Wind. Ausgedehnte Buchdruckekäfer- Kalamität in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war die Ursache von der ungleichmäßigen Altersausbreitung der Waldbestände. Zufallsholzabbau stellt den hohen Anteil von der Gesamthöhe des Abbaus vor. Die nötige Notwendigkeit ist die Einführung der meliorativen und befestigenden Holzgewächse (30 -35%) mit der Unterstützung der Stabilität von zukünftigen Waldbeständen.

Forstrevier Trhoň

Kontakte

Ing. Zdeněk Mrázek

Forstrevierleiter

Adresse: Holoubkov 51, 338 01 Holoubkov
Telefon: +420 371 751 158
Mobil: +420 777 289 017

Forstabteilungen 01 Holoubkov

Förster: Hynek Beneš

Mobil: +420 732 828 131

Forstabteilungen 02 Hurky

Förster: Jakub Dyk

Mobil: +420 728 255 275

Forstabteilungen 03 Bébrovna

Förster: Ing. Lukáš Butor

Mobil: +420 725 501 324

Forstabteilungen 04 Olešná

Förster: Miloš Herman

Mobil: +420 724 262 729

Forstrevier Lhota

Forstrevier Lhota erstreckt sich auf 3 928 ha nordöstlich von Rokycany und südwestlich von Zbiroh, sein Umfang ist von Gemeinden Volduchy, Osek, Březina, Sklenná Huť, Skomelno, Sebečice, Drahoňův Újezd, Zbiroh, Kařez a Těškov umgrenzt. Die Seehöhe bewegt sich von 370 m (das Tal von Zbirožský Bach) bis 721 m (der höchste Gipfel ist Radeč) über dem Meeresspiegel. Auf der meisten Fläche erstreckt sich der Naturpark Radeč, der kleinere nördliche Teil trifft auf das Naturschutzgebiet CHKO Křivoklátsko. Interessant ist das Naturdenkmal Rumpál im östlichen Teil.

Der größere Teil des Forstreviers gehört zum Waldgebiet 7 – Brdská vrchovina, sein kleinerer Teil zum Waldgebiet 8 – Křivoklátsko. Es überwiegt die Fichtenwirtschaft der mittleren Lagen. Am meisten ist die Wirtschaftsgruppe HS 43 vertreten, folgen HS 45, 47 und 41.

In Forstbeständen überwiegt Fichte auf guten Bonitäten. Standorte sind oft vom Wasser beeinflusst, womit die Stabilität von Waldbeständen bedroht wird. Das Ziel der Wirtschaft ist, die Stabilität und Widerständigkeit der Waldbestände zu erhöhen, die Produktionsfähigkeit des Waldes zu unterstützen und den Anteil des natürlichen Wiederaufbau zu steigern.

Forstrevier Lhota

Kontakte

Ing. Lukáš Slabý

Forstrevierleiter

Adresse: Lhota pod Radčem 27, 337 01 Rokycany
Telefon: +420 371 751 414
Mobil: +420 724 307 567

Forstabteilungen 01 Těškov

Förster: Nikola Rýdl DiS.

Mobil: +420 731 151 643

Forstabteilungen 02 Sklená Huť

Förster: Ing. Jakub Hanzlík

Mobil: +420 725 501 303

Forstabteilungen 03 Habr

Förster: Jindřich Vokáč

Mobil: +420 724 096 412

Forstabteilungen 04 Chotětín

Förster: Jiří Zuska

Mobil: +420 725 960 663

Forstrevier Terešov

LHC Terešov war zum Vermögen erst im Oktober 2020 angeschlossen. Es handelt sich um geschlossene Fortswirtschaftseinheit auf 289 ha Fläche, mit Gemeinden Hlovičky, Terešov, Třebnuška, Ostrovec – Lhota und Mlečice umgrenzt. Das Terrain des Forstreviers ist überwigend plateauförmig bis mäßig abfallend, ein Teil des Vemögens bilden steile Abhänge über Vejvanovský Bach westlich von Terešov und auch Abhänge, die zum Zbirožský Bach und über Terešovský Bach fallen. Am niedrigsten gelegene Lokalität ist über dem Zbirožský Bach (340 m), die höchstgelegte Stelle ist das Gebiet in der Umgebung der Kapelle Svatý Vojtěch (492 m) über dem Meeresspiegel. Das ganze Forstrevier befindet sich im Naturforstgebiet 8 – Křivoklátsko und Český kras.

In LHC Terešov sind úberwiegend Nadelbäume vertreten. Hauptwirtschaftsholzgewächse sind Fichte und Kiefer, ortlich sind Lärche und Tanne verstreut. Die Interessantheit ist das Vorkommen von der roten Eibe in Vertretung von über 3000 Bäume. Diese Population befindet sich im Naturreservat V Horách in westlicher Richtung von dem Gemeinde Terešov und reiht sich zu den größten Eibenheinen in Mitteleuropa. Am Rande des Reservats steht das Denkmal von Jan Tetřev, dem ehemaligen Großgrundbesitzers in Terešov. Dieser hat bedeutend zur Verbesserung von Terešov und hiesigen Wäldern beigetragen.

Forstrevier Terešov

Kontakte

Forstabteilungen 01 Terešov

Förster: Ing. Tomáš Vileta

Mobil: +420 602 641 503

Zertifikate

Die Bescheinigung von der Teilnahme an Waldzertifikation

Forstrevier

Galerie

Es stammt aus dem Firmenarchiv, von Ing. Karel Krupička und Herr Adam Karel.

Videos

aus unserem Wald