Vedoucí střediska: Radek Jandera
Adresa: Sádky Zbiroh, 338 08 Zbiroh
Telefon: +420 371 794 103 
 / Mobil: +420 606 289 018

Stručný popis projektu

Předmětem projektů "Rybářské zařízení na rybníce Hájků" a "Rybářské zařízení na rybníce Nový Osek" je zajištění hlavní funkce vodních děl - chov ryb a pořízení nového funkčního vybavení, které bude sloužit k rybářskému hospodaření na chovných rybnících. Dále bude pořízen také záložní zdroj energie pro sádky.

Cíl projektu:

Cílem projektů je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Rybniční správa Zbiroh hospodaří na 238 ha plochy, což zahrnuje 25 rybníků od Rokycan až po Žebrák. Největší rybník správy je Štěpánský na Rokycansku má výměru 52 ha a objem 1,3 mil. m3 vody

Druhým největším rybníkem je Cekovský a má 44 ha plochy a následuje jej rybník Kařez dolní s 37 ha plochy. Některé rybníky jsou součástí zvláště chráněných území např. soustava Kařezských rybníků v přírodní památce o rozloze cca 60 ha a rybník. Labutinka v tzv. NATURA 2000 tj. evropské významné lokalitě.

Celková výroba se pohybuje kolem 1000 až 1200 q ryby, z čehož je cca 97% kapra a 3% procenta vedlejší ryby, jako je amur bílý, štika obecná, candát obecný, maréna, lín, bílá ryba a sumec. 2/3 naší výroby vyvezeme na zahraniční trhy – Německo, Francie, Polsko, Slovensko, Rakousko a zbývající 1/3 najde uplatnění na domácím trnu, buď přímo pro konzumaci zákazníků anebo zarybňování revírů.

Na středisku je zajišťován prodej živé ryby, dále je možno si rybu zakoupit i na samotných výlovech, které probíhají tradičně zejména v podzimních měsících.

Na vyčleněných plochách střediska Zbiroh je možnost provozovat i sportovní rybolov. Pověření k rybolovu je možné zakoupit na sádkách ve Zbiroze.

Prodejní doba:
Po-Pá       13:00 – 14:00


PEACEMINUSONE x Nike nike zoom air insoles for shoes amazon "Para-Noise 2.0"

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×