Vedoucí polesí: Ing. Vladimír Čížek
Adresa: Vlastec 24, 338 08 Zbiroh
Telefon: +420 371 794 547 

Mobil: +420 602 691 890

Polesí Vlastec se rozkládá na 4391 ha severně od Zbirohu, jeho obvod je ohraničen obcemi Žebrák, Hředle, Knížkovice, Kublov, Podmokly, Ostrovec, Lhotka, Drahoňův Ujezd, Jablečno, Líšná, Týček a Drozdov.

Nadmořská výška je v rozmezí od 300 m n.m.(údolí Zbirožského potoka) do 617 m n.m.(Těchovín).

Celé polesí patří do lesní oblasti 8 - Křivoklátsko a je součástí CHKO Křivoklátsko. Z celkové výměry polesí připadá na 1.zónu 1 093 ha a její součástí je i genová základna buku a dubu (392 ha) , Národní přírodní rezervace Kohoutov (30 ha) a Přírodní rezervace Lípa (25 ha).

Hospodaření polesí je charakterizováno nutností dodržovat podmínky činnosti v CHKO, podporou ekologicky cenných a stabilních lokalit, využíváním přirozené obnovy, existencí přestárlých listnatých porostů a stavy jelení a mufloní zvěře.

Nízká rentabilita hospodaření má úzkou návaznost na celospolečenský zájem o zachování hodnot tohoto území.

zobrazit polesí VLASTEC na mapě

Odpovědné osoby za jednotlivé lesnické úseky:

LÚ 01 Křižovatky
Lesník: Tomáš Rejšek
Tel.: +420 378 605 509
Mob.: +420 739 566 553

LÚ 02 Kohoutov
Lesník: Milan Ineman
Mob.: +420 739 413 558

LÚ 03 Ostrovec
Lesník: Jiří Tláskal
Mob.: +420 724 264 527

LÚ 04 Hředle
Lesník: Ing. Lenka Zusková
Mob.: +420 739 413 572


Nike

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×