Vedoucí polesí: Ing. Lukáš Slabý
Adresa: Lhota pod Radčem 27, 337 01 Rokycany 

Telefon: +420 371 751 414 

Mobil: +420 724 307 567

Polesí Lhota se rozkládá na 3 928 ha severovýchodně od Rokycan a jihozápadně od Zbiroha, jeho obvod je ohraničen obcemi Volduchy, Osek, Březina, Sklenná Huť, Skomelno, Sebečice, Drahoňův Ujezd, Zbiroh, Kařez a Těškov. Nadmořská výška je se pohybuje od 370 m n.m.(údolí Zbirožského potoka) do 721 m n. m. , nejvyšším vrcholem je Radeč, dominanta kraje. Na většině rozlohy polesí se rozkládá stejnojmenný přírodní park Radeč, menší severní část zasahuje do CHKO Křivoklátsko, zajímavostí je PP Rumpál ve východní části.

Větší část polesí patří do lesní oblasti 7 - Brdská vrchovina, jeho menší severní část do lesní oblasti 8 - Křivoklátsko. Převažuje smrkové hospodářství středních poloh. Nejčastěji zastoupeným hospodářským souborem je HS 43, následují HS 45, 47 a 41.

Hospodaření je charakterizováno převládajícím zastoupením smrku ve vzrůstově převážně dobrých, ale nestabilních porostech věkově nerovnoměrně rozložených v důsledku rozsáhlé mniškové kalamity ve dvacátých letech minulého století.

V posledním letech byl zaznamenán zvýšený podíl nahodilých těžeb, k poškození porostů došlo převážně při několika větrných kalamitách . Cílem hospodaření je tedy mimo jiné vhodnými pěstebními zásahy zvyšovat nejen produkci, ale i stabilitu a odolnost lesních porostů, samozřejmostí je snaha o zvýšení podílu přirozené obnovy a zintenzivnění výchovy mladých lesních porostů.

zobrazit polesí LHOTA na mapě

Odpovědné osoby za jednotlivé lesnické úseky:

LÚ 01 Těškov
Lesník: Nikola Rýdl DiS.
Mob.: +420 731 151 643

LÚ 02 Sklená Huť
Lesník: Ing. Jakub Hanzlík
Mob.: +420 725 501 303

LÚ 03 Habr
Lesník: Jindřich Vokáč
Mob.: +420 724 096 412

LÚ 04 Chotětín
Lesník: Jiří Zuska
Mob.: +420 725 960 663


Air Jordan Release Dates 2020 , Sneaker News, Release Dates and Features

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×