2016 - 2/2020 probíhá realizace projektu: Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bude celková revitalizace zámecké oranžérie a obnova iluzivní malby, restaurování 4 soch, obnova Francouzského parku a digitalizace památky.

Informace o omezení provozu:
Dovolujeme si informovat o omezení provozu naší administrativní budovy ve Zbirohu, která je od 16.3.2020 z preventivních důvodů uzavřena. Neznamená to však, že bychom nepracovali. Se zaměstnanci ústředí je možné komunikovat telefonicky, případně emailem (kontakt je možné nalézt v záložce Kontakty). Osobní schůzky lze uskutečnit pouze po předchozí dohodě s konkrétní osobou. V případě, že potřebujete cokoliv zaplatit, je vhodné využívat bezhotovostní platební styk (nejlépe odeslat peníze na číslo našeho běžného účtu 401141381/0100 s uvedením variabilního symbolu, případně s uvedením popisu platby do Zprávy pro příjemce). Věříme, že tuto obtížnou situaci všichni společně brzy překonáme. Děkujeme za pochopení.
×
Logo Colloredo Mannsfeld

Historie rodu Colloredo-Mannsfeld

Rod knížat a hrabat Colloredo-Mannsfeld patří už několik století k nejvznešenějším aristokratickým rodinám v zemi. Původně durynský, podle jiných autorů švábský, rod Colloredů se vynořil z anonymity dějin už na počátku 11. století. Na počátku 13. století se rod rozštěpil do několika větví. Vedle hraběcí větve Colloredů, markýzů di Santa Sofia e Recanati, žijících v Itálii, větve hrabat Mels-Colloredo, žijících v Itálii a Rakousku, se až do našich dob udržela i větev Colloredo-Waldsee. Německý rod Mannsfeldů má údajně počátek už v polovině 10. století.

VIDEO: Colloredo-Mannsfeld - příroda s rodokmenemTestreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×